Algemene Voorwaarden Eiwitshakes

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

purapower nutrition;
spicastraat 49
9742LS groningen

Telefoonnummer: 06263432870
E-mailadres: info@purapower.nl
KvK-nummer: 82258953
BTW-identificatienummer: NL003660998B51

2. Productinformatie

2.1 De verkoper verstrekt nauwkeurige informatie over de aangeboden eiwitshakes, inclusief ingrediënten, voedingswaarden en eventuele allergenen.

3. Bestelling en Levering

3.1 De klant plaatst een bestelling via de website of een ander geautoriseerd verkoopkanaal van de verkoper.

3.2 De verkoper streeft ernaar bestellingen binnen een redelijke termijn te verwerken en te leveren. Vertragingen die buiten de controle van de verkoper vallen, kunnen echter voorkomen.

4. Betaling

4.1 Betaling geschiedt op de wijze zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

4.2 De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen van de eiwitshakes te wijzigen. De klant wordt op de hoogte gesteld van prijswijzigingen voordat een bestelling wordt geplaatst.

5. Retourneren en Garantie

5.1 De klant heeft het recht om producten binnen een redelijke termijn na ontvangst te retourneren conform het retourbeleid van de verkoper.

5.2 De verkoper biedt garantie op de kwaliteit van de geleverde eiwitshakes. Bij gebreken dient de klant binnen een redelijke termijn contact op te nemen met de verkoper.

6. Gebruik en Aansprakelijkheid

6.1 De klant gebruikt de eiwitshakes volgens de aanwijzingen van de verkoper.

6.2 De verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik van de eiwitshakes.

7. Privacy

7.1 De verkoper behandelt persoonlijke gegevens van de klant conform de geldende privacywetgeving. Zie het privacybeleid voor meer informatie.

8. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting

8.1 Op deze voorwaarden is het recht van [Land] van toepassing.

8.2 Geschillen tussen de klant en de verkoper worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien een geschil niet minnelijk kan worden opgelost, zal dit worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

9. Wijzigingen van de Voorwaarden

9.1 De verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden zijn van kracht op het moment van publicatie.